service
& support

Bateq Engineering B.V. levert een serie service producten om elke door ons geleverde machine in zijn complete levens cyclus in optimale conditie te houden en te ondersteunen. Dit doen wij omdat veel van onze klanten de service en onderhoudswerkzaamheden aan deze machines ‘outsourcen’ om zelf meer bezig te kunnen zijn met hun eigen ‘core business’.

De uitval basis van onze servicemonteurs is onze werkplaats in Almelo. Al onze medewerkers hebben een VCA diploma en hebben de beschikking over volledig ingerichte serviceauto`s om de geplande werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Onze service en onderhoudsgroep is de aanspreekpartner voor het inplannen van service en onderhoudswerkzaamheden. Zij kunnen de gewenste en/of noodzakelijke acties ondernemen.

bateq service support

onze service en
onderhoudsgroep
is uw aanspreek
partner

De uitvalbasis van onze servicemonteurs is onze werkplaats in Almelo.
Al onze medewerkers hebben een VCA-diploma en hebben de beschikking volledige ingerichte serviceauto`s om de geplande werkzaamheden volledig en goed uit te kunnen voeren.

logo vca

Onze service en onderhoudsgroep is uw aanspreek partner om deze diverse werkzaamheden met u af te stemmen. Zij kunnen in overleg met u de gewenste en/of noodzakelijke acties ondernemen.
In Nederland kunnen wij doorgaans binnen drie uur on-site zijn maar e.e.a. is sterk afhankelijk van de afstand en de beschikbaarheid van eventuele manschappen en/of onderdelen.

onze service en
onderhoudsgroep
is uw aanspreek
partner

De uitvalbasis van onze servicemonteurs is onze werkplaats in Almelo.
Al onze medewerkers hebben een VCA-diploma en hebben de beschikking volledige ingerichte serviceauto`s om de geplande werkzaamheden volledig en goed uit te kunnen voeren.

logo vca

Onze service en onderhoudsgroep is uw aanspreek partner om deze diverse werkzaamheden met u af te stemmen. Zij kunnen in overleg met u de gewenste en/of noodzakelijke acties ondernemen.
In Nederland kunnen wij doorgaans binnen drie uur on-site zijn maar e.e.a. is sterk afhankelijk van de afstand en de beschikbaarheid van eventuele manschappen en/of onderdelen.

24/7 ondersteuning

Mocht er onverhoopt toch eens storing aan uw machine optreden, ook buiten onze reguliere kantoortijden beschikt BATEQ over een servicedienst die 24/7 bereikbaar is. BATEQ kent een 3-tal niveaus van service verlening, uitgangspunt hierbij is dat onze klant zoveel mogelijk probeert zelf de problemen te analyseren en met ondersteuning van ons op te lossen.

1ste Lijns service

Operators en/of de technische dienst van de eindgebruikers lossen zelf eventuele problemen met een BATEQ machine/installatie op. BATEQ verzorgt het preventieve onderhoud ervan.

2e Lijns service

In het onoverkomelijke geval dat deze technische dienst een storing niet binnen een redelijke termijn opgelost krijgt, dan kunnen zij 24/7 een beroep op onze servicedienst doen.

Deze specialisten kunnen door in te loggen in het besturingssysteem van de machine op ‘afstand’ mee kijken en doorgaans binnen een relatief korte tijd de storing analyseren. De uitkomst met eventuele oplossing zal met de technische dienst van de eindgebruiker gecommuniceerd worden welke de noodzakelijke acties kan ondernemen om het probleem op te lossen.

3e Lijns service

In het uitzonderlijke geval dat onze servicedienst het probleem na bovengenoemde lijnen niet opgelost krijgt zal een specialist ter plaatse gaan en trachten on-site de storing te verhelpen.

goed en regelmatig onderhoud is belangrijk

onderhoud en inspecties

BATEQ biedt servicecontracten aan om klanten te helpen de onderhoudskosten te beheersen en waarbij de betrouwbaarheid van de apparatuur op een hoger niveau komt te staan. Denk hierbij aan preventief en correctief onderhoud. Goed en regelmatig onderhoud is belangrijk, u verkleint hiermee de risico’s van ongeplande down time, productieverlies, schade en/of ander ongemak.

Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met eindgebruikers van onze machines m.b.t. het uitvoeren van preventief onderhoud. Deze afspraken worden vastgelegd in een planning zodat ruim van te voren bekend is wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd. De intervallen van dit onderhoud kunnen sterk verschillen, e.e.a. is mede afhankelijk van het aantal productie uren, de productieomgeving, het te verwerken product, soort machines, de inbreng en organisatie van de onderhoudsdienst van de eindgebruiker zelf, etc.

Voor alle serviceovereenkomsten geldt dat erbij ieder bezoek een specifiek machinestatusrapport opgemaakt wordt, deze rapportage zal door ons worden bijgehouden in de machine historie, hierin wordt aangegeven welke onderdelen zijn vervangen en/of aanbevelingen van werkzaamheden die bij een volgend onderhoud (of eerder) dienen te worden uitgevoerd. De frequentie en de omvang van de onderhoudsintervallen wordt jaarlijks op basis van beschikbare gegevens vastgesteld.

BATEQ wil haar klanten ‘ontzorgen’ en biedt hen daarom de mogelijkheid om een service-overeenkomst bij de aanschaf van een machine en/of installatie aan te gaan. Het opstellen van een service overeenkomst is veelal maatwerk, onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden.

snelle levering van originele reserveonderdelen

toelevering originele reserveonderdelen

BATEQ beschikt over eigen productie en montage faciliteiten, hierdoor zijn wij in staat om zgn. ‘maakonderdelen’ snel te kunnen produceren en te leveren. Door ’nachtbevoorrading’ kunnen onze servicemonteurs de volgende dag al over de gewenste onderdelen beschikken.

Veel gangbare en standaard onderdelen liggen bij ons als grijpvoorraad opgeslagen. Wij adviseren u om de specifieke ‘Longleads’ en de ‘Recommended’ spareparts zelf op voorraad te houden zodat u nooit misgrijpt. Hiertoe kunt u de aanbevolen reserveonderdelen lijst raadplegen welke in de handleiding van de machine en/of installatie is opgenomen.

Doorgaans zijn dit onderdelen die relatief snel vervangen kunnen worden en onverwachte stilstand tot een minimum kunnen beperken. Toelevering van alle benodigde originele reserveonderdelen voor uw BATEQ machines, doorgaans binnen 24 uur.

Wij hanteren een efficiënt traceersysteem voor de toegepaste onderdelen, wanneer u een aanvraag bij ons doet streven wij ernaar u altijd binnen 2 uur na de eerste aanvraag van de benodigde informatie te voorzien.

het ‘op afstand’ monitoren van machineprestaties

installatie en inbedrijfsnames

OEE Tool

Het ‘op afstand’ monitoren van machineprestaties. 24/7 uw productie bewaakt zonder dat u dit merkt maar waar u heel veel informatie van kunt gebruiken om uw productie nog efficiënter in te richten.

  • Over productie aantallen
  • In hoeveel ploegen
  • Met hoeveel mensen
  • Hoeveel storingen
  • Is het repeterend
  • Waar zaten die verstoringen
  • Welke medewerker /ploeg presteert het beste, nog belangrijker, wat is de reden ervan
  • Wat was de oorzaak
  • Wanneer behoeft mijn machine weer onderhoud

En vele andere vragen die veelal onbeantwoord blijven worden inzichtelijk. Met onze OEE Tool kan de totale lijn performance van een proces inzichtelijk worden gemaakt.

BATEQ kan u volledig ont- zorgen, behalve het leveren van machines en systemen zijn wij in staat om ook het gehele traject van transport, lossen, installeren en inbedrijfname on-site voor u uit te voeren. Na de inbedrijfname behoort het opleiden van machine bedieners en technisch personeel ook tot de mogelijkheden.

Achteruitgang van de KPI`s (Key Performance Indicators) zijn direct zichtbaar en kan snel op geanticipeerd worden. Elke vorm van handeling, storing of stilstand kan worden gelogd en geanalyseerd. Belangrijk is dat inconsistente data door b.v. handmatige invoer van data wordt vermeden/voorkomen. Op basis van beschikbare informatie kan de werkelijke performance worden geanalyseerd, de status van processen is zodoende direct inzichtelijk.

Op deze manier kan bijvoorbeeld preventief onderhoud beter worden gepland en kan uitval door storingen en/of defecten gereduceerd worden.