disclaimer

BATEQ Engineering B.V. (Kamer van Koophandel: 63155796), hierna te noemen BATEQ Engineering B.V., verleent u hierbij toegang tot www.bateq.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. BATEQ Engineering B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

BATEQ Engineering B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten en/of goederen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of goederen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BATEQ Engineering B.V.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BATEQ Engineering B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze goederen en/of diensten liggen bij BATEQ Engineering B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BATEQ Engineering B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke goederen en/of diensten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

ADVIESGESPREK AANVRAGEN?

andre.terbraake@bateq.nl

EEN VRAAG
STELLEN?

info@bateq.nl

BELLEN MET
BATEQ?

0546 702 580

ADVIESGESPREK AANVRAGEN?

andre.terbraake@bateq.nl

EEN VRAAG
STELLEN?

info@bateq.nl

BELLEN MET
BATEQ?

0546 702 580